Abonniere unsere Sonnweiler News und bleib so immer auf dem Laufenden!

Abonniere unsere Sonnweiler News und bleib so immer auf dem Laufenden!

Sonnweiler - Kraftplats och framtidsverkstad

Vårt framtidsprojekt Sonnweiler skapar en frisk och inspirerande ort nära naturen i området Leipzig, Tyskland, för gemensamt, generationsöverskridande liv och arbete.

Vår vision är att det uppstår en träffpunkt och kraftkälla för människor i alla åldrar från när och fjärr. Här ska man kunna uppleva berikande möten och holistisk bota samt utveckla och utspela sig fritt. Och för detta har vi äntligen hittat rätta platsen. Det är två gamla flervåningshus som behöver saneras från grunden, som står mitt på en grön ö bland vidsträckta åker.

Vårt projekt

Vi kom tillsammans, huvuden fyllda med idéer för ett hållbart och naturnära liv i gemenskap. Så olika våra intressen och styrkor är, så pass unik och mångsidig blir platsen för personlig utveckling som vi skapar för er och oss.

Här kan ni läsa mer om vår vision, idé och planer.

Om oss

Två familjer, tre generationer, fem partners, sju kreativa huvuden och en gemensam vision för framtiden. Vill du veta vems huvuden är fyllda med idéer? Då kan du läsa mer om oss initiativtagare här.

Vad du får av att stödja oss

Det handlar om ett av de många små frön som behövs för att odla en ny, bättre värld. Sonnweilern ska vara ett frö från vilket vi tillsammans kan skapa något positivt och framåtblickande.

Det blir en mängd olika gemensamma aktiviteter och framför allt gott om utrymme för utbyte, sund utveckling och ömsesidig inspiration.

Tack för att du sprider vårt projekt