Vår vision för holistisk hälsa

Hälsan är inte ett statiskt tillstånd utan en mycket individuell utvecklingsprocess. Varje person kan bidra till sin egen hälsa genom att ta medvetna och ansvarsfulla åtgärder. En hälsosam livsmiljö, kärleksfull samvaro, nyttig kost, natur och djur stödjer oss i detta. Med vårt framtidsprojekt Sonnweiler vill vi skapa en sådan positiv och stärkande miljö.

Men vår vision omfattar ännu mer. Vi hoppas att terapeuter, alternativmedicinare, örtmedicinare, läkare och coacher kommer att samlas här för att arbeta tillsammans för människans hälsa.

Utgångspunkten – naturläkemottagning KReativ Naturheilpraxis.

Den första som flyttar in i Sonnweiler är Katrin Rabes mottagning KReativ Naturheilpraxis. Katrin har arbetat som homeopat i nästan 20 år och kan därför dra nytta av en stor erfarenhet i behandling och stöd av patienter.

I sin mottagning erbjuder hon homeopatisk terapi inte bara för behandling av akuta och kroniska sjukdomar utan hon har också specialiserat sig på att stödja människor i deras personliga utvecklingsprocesser med hjälp av homeopati.

Homeopati intensifieras av terapeutisk hypnos, en annan användbar behandlingsmetod för fysiska och psykiska sjukdomar och en effektiv coachningsmetod.

Andningsterapi och avslappningsbehandling med stämgafflar och klangskålar kompletterar det terapeutiska spektrumet.

Denna mottagning i Sonnweiler utgör därför redan en bra bas för en omfattande och helhetsbetonad vård av människor från spädbarn till ålderdomen. 

På den nya platsen i Sonnweiler kommer mottagningen äntligen också vara tillgänglig för personer med funktionshinder. 

Om du vill veta mer om Katrins mottagning och arbete kan du hitta detaljerad information på hennes webbsida www.kreativ-naturheilpraxis.de. (på tyska) Du kan såklart också ringa henne direkt på +49 341 219 775 35. Katrin pratar svenska.

Samarbete och synergieffekter

Varje område inom medicin och bota har sin egna existensrätt och sin egna viktiga funktion. Varje person är annorlunda och bör på eget ansvar kunna välja exakt den behandling som de anser vara till hjälp - och detta helt fritt och utan påtryckningar utifrån.

Och i samarbetet mellan de olika disciplinerna kan hela den botande potentialen utvecklas till förmån för den enskilda människan. Därför önskar vi att människor som känner till helande samlas här och arbetar tillsammans för människornas bästa. 

Om du är terapeut, läkare, helare eller coach och vill vara med om att bryta ny mark i behandlingen av människor, vänligen kontakta oss. Vi ser fram emot kreativa, kärleksfulla personer som vill arbeta tillsammans med oss för holistisk hälsa.

Tack för att du sprider vårt projekt